x
Rezerwować

Zameldowania / Wymeldowania

Regulamin korzystania

Prosimy naszych drogich gości, aby przestrzegali niniejszego regulaminu korzystania z kempingu:

 1. Na kempingu mogą mieszkać tylko goście zgłoszeni w recepcji.
 2. Wybór miejsca na kempingu jest dowolny, oprócz numerowanych miejsc kempingowych, obowiązuje racjonalne wykorzystywanie przestrzeni, prosimy brać pod uwagę przestrzeń Państwa sąsiadów.
 3. Ogradzanie wybranego miejsca jest zabronione.
 4. Stawianie namiotów i przedsionków jest dopuszczalne od godziny 7 do 22.
 5. Nie wolno kopać kanałów wokół namiotów.
 6. Numer namiotu, który otrzymacie Państwo przy rejestracji, są Państwo zobowiązani umieścić na widocznym miejscu.
 7. Prosimy, aby nie hałasować, nie przeszkadzać pozostałym gościom, dotyczy to słuchania radia, telewizora czy instrumentów muzycznych. Całkowita cisza na autokempingu obowiązuje od 24 do 7 rano. W tym czasie nie wolno słuchać radia, odtwarzaczy CD, oglądać telewizji albo śpiewać. Popołudniowa cisza trwa od 13 do 15. Tym samym zwracamy Państwa uwagę na to, abyście pilnowali swoich dzieci.
 8. Goście są zobowiązani dbać o czystość przestrzeni, z której korzystają. Zużytą wodę z przyczepy proszę zbierać w pojemnikach i nie zostawiać jej, aby spływała do ziemi. Śmieci prosimy zbierać do plastikowych worków i wrzucać je do kontenerów. Prosimy o zostawianie pomieszczeń sanitarnych w takim stanie, w jakim chcieliby je Państwo zastać.
 9. Właściciele psów mogą biwakować tylko na miejscach, gdzie jest to dozwolone. Właściciele psów są zobowiązani do prowadzenia ich na smyczy, a na Państwa miejscu kempingowym mają być przywiązane. Właściciele są zobligowani do zbierania/ sprzątania odchodów po swoich zwierzętach domowych, w przeciwnym wypadku zapłacą Państwo za sprzątanie. Nie przestrzeganie tego punktu grozi także karami pieniężnymi.
 10. Maksymalna prędkość, z jaką można się poruszać pojazdem to 20 km/h. Piesi na kempingu mają pierwszeństwo w stosunku do pojazdów.
 11. Mycie aut jest dopuszczalne tylko na specjalnie oznaczonym miejscu na terenie kempingu.
 12. Palenie ogniska na otwartej przestrzeni jest, z powodu niebezpieczeństwa wywołania pożaru, przez prawo zakazane.
 13. Jeżeli znajdą Państwo jakieś zgubione przedmioty, prosimy aby je Państwo odnieśli na recepcję.
 14. Za zgubienie numeru miejsca (trójkąta) albo klucza do lodówki, obciążymy Państwa opłatą zgodnie z naszym cennikiem.
 15. Odwiedziny są dopuszczalne tylko w przypadku zgłoszenia tego przy wejściu - na recepcji kempingu. W przypadku krótszych odwiedzin odwiedzający są zobowiązani do pozostawienia przy wejściu jednego aktualnego dokumentu, który zwracamy przy wyjściu z kempingu.
 16. W przypadku zatrzymania się na kempingu na dłużej niż 2 godziny, pobieramy opłatę za pobyt przy wejściu.
 17. W celu włączenia albo odłączenia prądu, prosimy zgłosić się na recepcję kempingu. Kontrolę sprawności instalacji elektrycznej wykonuje odpowiedzialny za to pracownik kempingu. Niesprawne instalacje elektryczne będą wyłączone z sieci elektrycznej kempingu.
 18. Za ewentualne zaginięcie przedmiotów z namiotów lub kamperów, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności.
 19. Goście są zobowiązani zwolnić miejsce kempingowe najpóźniej do godziny 13 i uprzejmie prosimy, aby zbędne przedmioty z Państwa miejsca kempingowego odłożyć na specjalne miejsce do składowania śmieci.
 20. Kasa kempingu jest otwarta od godziny 8 do 20.
 21. Rozliczenie i płatność za usługi, z których Państwo korzystali można załatwić w dzień wyjazdu, ale radzimy zrobić to dzień wcześniej, abyście Państwo uniknęli ewentualnego czekania. Za opuszczenie kempingu po godzinie 13 będziemy zmuszeni policzyć Państwu jak za jeszcze jeden dzień pobytu na kempingu. W trakcie rozliczenia prosimy Państwa o zwrot numeru namiotu albo przyczepy, przepustek i klucza do lodówki.
 22. Księga zażaleń znajduje się na recepcji.
 23. Gościom, którzy nie stosują się do niniejszego regulaminu jak i gościom, którzy swoim zachowaniem zakłócają ciszę i niepokoją innych gości, można wypowiedzieć usługę korzystania z zakwaterowania. Termin takiego wypowiedzenia to 24 godziny.

Kontakt z nami