x
Rezervacije

Prihod / Odhod

Hišni red

Prosimo svoje cenjene goste, da spoštujejo ta hišni red:

 1. V kampu lahko bivajo samo gosti, ki so prijavljeni na recepciji.
 2. Izbira prostora v kampu je prosta, razen na oštevilčenih parcelah z obveznostjo racionalne rabe prostora, ob upoštevanju prostora Vaših sosedov.
 3. Ograjevanje izbranega območja ni dovoljeno.
 4. Postavitev šotorov in predšotorov je dovoljena od 7.00 do 22.00.
 5. Ni dovoljeno kopati kanalov okrog svojega šotora.
 6. Številko šotora, ki ste jo dobili ob registraciji morate obesiti na vidno mesto.
 7. Prosimo, da ne delate hrupa, ki bi lahko motil druge goste, vključno z uporabo radia, televizije in glasbil: popoln mir in tišina sta v kampu od 24.00 do 7.00. V tem času ni dovoljeno poslušati radia, CD, gledati TV ali peti. Popoldanski mir traja od 13.00 do 15.00. Hkrati opozarjamo, da v tem času poskrbite za Vaše otroke.
 8. Gostje morajo skrbeti za čistočo prostora, ki ga uporabljajo. Odpadno vodo iz prikolice zbirajte v posodo in ne pustite, da odteče v zemljo. Smeti zbirajte v plastičnih vrečah in jih odložite v kontejnerje. Pustite prostore v sanitarijah, kot bi si jih želeli, da bi jih sami našli.
 9. Lastniki psov lahko kampirajo samo na mestih, kjer je to dovoljeno. Lastniki psov so dolžni, da držijo pse na vrvici in privezane na svojem prostoru. Za svojimi hišnimi ljubljenčki morajo lastniki počistiti iztrebke, sicer bodo plačali stroške čiščenja. Neupoštevanje tega odstavka ima finančne sankcije.
 10. Največja hitrost vozila je 20 km na uro. Pešci v kampu imajo prednost pred vozili.
 11. Pranje avtomobilov je dovoljeno le na posebej določenem prostoru v kampu.
 12. Kurjenje ognja na prostem je zaradi tveganja požara z zakonom prepovedano.
 13. Če ste našli zapuščene- pozabljene predmete, prosimo da jih takoj prinesete na recepcijo.
 14. Za izgubljeno številko kampa (trikotnik) ali ključ hladilnika vam bomo zaračunali ustrezen znesek po našem ceniku.
 15. Obiski so dovoljeni le v primeru ustrezne prijave na recepciji kampa. Za krajše zadrževanje v kampu morajo gostje pustiti ob vstopu en veljaven oseben dokument, ki vam ga vrnemo ob odhodu iz kampa.
 16. V primeru zadrževanja v kampu dlje kot 2 uri, vam na vhodu zaračunavamo bivanje.
 17. Za priključitev ali izklop elektrike se obrnite na recepcijo kampa. Preverjanje električne napeljave opravi za to odgovoren uslužbenec kampa. Neprimerne električne naprave bodo izključene iz električnega omrežja kampa.
 18. Za morebitno izginotje predmetov iz šotora ali avtodoma, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.
 19. Gostje so dolžni prostor za kampiranje zapustiti najkasneje do 13.00 ure in Vas prosimo, da neuporabne predmete iz svojega prostora odložite na posebnem prostoru za odlaganje odpadkov.
 20. Blagajna na recepciji je odprta od 8.00 do 20.00 ure.
 21. Obračun in plačilo uporabljenih storitev se lahko opravi na dan odhoda, vendar vam priporočamo, da to naredite dan prej, da bi se izognili možnosti čakanja. Za zapuščanje kampa po 13.00 uri bomo prisiljeni zaračunati dodaten dan v kampu. Pri izračunu, prosimo, ne pozabite vrniti številke šotora ali prikolice, kartice za prehod in ključa za hladilnik.
 22. Knjiga pritožb se nahaja na recepciji.
 23. Gostom, ki ne spoštujejo hišnega reda in goste, katerih vedenje moti tišino in druge goste, se lahko odpove uporabo storitev namestitve. Odpovedni rok je 24 ur.

Kontaktiraj nas