x
Rezervacije

Dolazak / Odlazak

Kućni red

Umoljavamo svoje cijenjene goste da se pridržavaju ovog kućnog reda:

 1. U kampu mogu biti smješteni samo na recepciji prijavljeni gosti.
 2. Izbor mjesta u kampu je slobodan, osim na numeriranim parcelama uz obvezu racionalnog korištenja prostora, vodeći računa o prostoru Vaših susjeda.
 3. Ograđivanje odabranog prostora nije dozvoljeno.
 4. Postavljanje šatora i pred šatora dozvoljava se od 7,00 do 22,00.
 5. Nije dozvoljeno kopanje kanala oko Vašeg šatora.
 6. Broj šatora, koji ste ga dobili prilikom prijave, dužni ste izvjesiti na vidno mjesto.
 7. Molimo Vas da ne stvarate buku, koja može smetati ostalim gostima, uključujući upotrebu radio aparata, televizora i glazbala: potpuni mir i tišina u autokampu su od 24,00 do 7,00. U to vrijeme nije dopušteno slušanje radija, CD playera, gledanje televizije, ili pjevanje. Popodnevni mir traje od 13,00 do 15,00. Istovremeno Vam skrećemo pozornost da u to vrijeme vodite računa o Vašoj djeci.
 8. Gosti su dužni voditi brigu o čistoći prostora koji koriste. Otpadnu vodu iz prikolice sakupljajte u posudu i ne ostavljajte da otječe u zemlju. Smeće sakupljajte u plastične vreće te ih odložite u kontejnere. Ostavljajte korištene prostore u sanitarnim blokovima onako kako biste ih željeli pronaći.
 9. Vlasnici pasa mogu kampirati samo na mjestima gdje je to dozvoljeno. Vlasnici pasa dužni su pse voditi na uzici, a na svom prostoru držati vezane. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni pokupiti–očistiti, u protivnom će se čišćenje naplatiti. Nepridržavanje ove točke podliježe novčanim sankcijama.
 10. Maksimalna brzina kretanja vozilima je 20 km na sat. Pješaci u kampu imaju prednost u odnosu na prometna vozila.
 11. Pranje automobila dozvoljeno je samo na za to posebno označenom prostoru u kampu.
 12. Loženje vatre na otvorenom je, zbog opasnosti od požara, zakonom zabranjeno.
 13. Ukoliko ste pronašli ostavljene – zaboravljene predmete, molimo Vas da iste odmah predate na recepciji.
 14. Za izgubljen broj kampa (trokut) ili ključ hladnjaka, naplatit ćemo odgovarajući iznos prema našem cjeniku.
 15. Posjeti su dozvoljeni samo u slučaju urednog prijavka na ulazu-recepciji kampa. Za kraće zadržavanje u kampu, posjetitelji su dužni na ulazu ostaviti jedan važeći osobni dokument, koji vraćamo pri izlasku iz kampa.
 16. U slučaju zadržavanja u kampu dužeg od 2 sata, boravak naplaćujemo na ulazu.
 17. Za priključenje ili isključenje struje, obratite se na recepciju kampa. Kontrolu ispravnosti elektro-instalacija vrši za to odgovorni djelatnik kampa. Neispravne elektro-instalacije bit će isključene iz elektro-mreže kampa.
 18. Za eventualni nestanak predmeta iz šatora ili campera, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.
 19. Gosti su dužni prostor za kampiranje osloboditi najkasnije do 13,00 sati, te Vas molimo da neupotrebljive predmete s Vašeg prostora odložite u poseban prostor za odlaganje smeća.
 20. Blagajna na recepciji otvorena je od 8,00 do 20,00 sati.
 21. Obračun i uplatu korištenih usluga možete obaviti na dan odlaska, ali preporučujemo da to učinite dan ranije kako biste izbjegli, eventualno, čekanje. Za napuštanje kampa poslije 13,00 sati bit ćemo Vam prinuđeni naplatiti još jedan dan boravka u kampu. Tijekom obračuna molimo Vas, nemojte zaboraviti vratiti broj šatora ili prikolice, propusnicu i ključ hladnjaka.
 22. Knjiga žalbi nalazi se na recepciji.
 23. Gostima koji se ne pridržavaju ovog Kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem remete tišinu i uznemiruju druge goste, može se otkazati korištenje usluga smještaja. Rok za otkaz je 24 sata.